Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця палатна)

Працює під керівництвом медичної сестри. Забезпечує чистоту та охайність хворих і приміщення. Проводить догляд за шкірою хворих, обробляє пролежні. Годує тяжкохворих. Стежить за використанням і зберіганням предметів догляду за хворими. Проводить заміну постільної і натільної білизни. Бере участь у транспортуванні тяжкохворих. Стежить за додержанням хворими і відвідувачами правил внутрішнього розпорядку лікувального закладу.

Заробітна плата: 
4170.00грн.

Сестра медична з фізіотерапії

Бере участь у лікувальному процесі. Володіє практичними навиками в галузі фізіо- та бальнеотерапії. Виконує фізіотерапевтичні процедури за призначенням лікаря: гідро- та електропроцедури, теплогрязелікування тощо. Вміє усунути дрібні пошкодження фізіотерапевтичної апаратури. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. Веде медичну документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

Заробітна плата: 
4170.00грн.

Сестра медична палатна

Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих. Виконує санітарну обробку хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини.

Заробітна плата: 
4170.00грн.

Лаборант клініко-діагностичної лабораторії

Володіє основними методиками лабораторної діагностики. Проводить фізико-хімічні дослідження крові, спинномозкової рідини, шлункового вмісту, сечі, випорожнень, виділень, гельмінтологічні дослідження. Визначає в крові кількість цукру, білірубіну, залишкового азоту, протромбіну білка, амілази в крові і сечі, печінкові проби. Відбирає досліджуваний матеріал, транспортує в лабораторію, зберігає його та проводить дезінфекцію відпрацьованого. Готує основні стандартні розчини, реагенти та реактиви, посуд, поживні середовища. Володіє методикою роботи з лабораторним обладнанням та апаратурою.

Заробітна плата: 
4170.00грн.

Лікар-статистик

Здійснює збір, обробку і аналіз інформації в статистичній службі органів управління і установах охорони здоров'я. Складає періодичні і зведені звіти згідно з встановленими статистичними формами. Проводить статистичні і клініко-статистичні дослідження і їх аналіз. Аналізує статистичні показники стану здоров'я населення та діяльності закладів охорони здоров'я; економіки і фінансування охорони здоров'я; підбору і використання кадрів. Здійснює контроль за організацією обліку і звіту в органах і установах охорони здоров'я.

Заробітна плата: 
4170.00грн.

Лікар-терапевт приймального відділення

Приймає хворих за направленнями лікарів лікувально-профілактичних установ та станцій (відділень) швидкої медичної допомоги або "самопливом". Встановлює діагноз пацієнту, вирішує питання про доцільність його госпіталізації. В разі відмови в госпіталізації реєструє її обґрунтування. Проводить негайну госпіталізацію при загрозливих для життя станах. Здійснює лікування хворих в період їх знаходження в приймальному відділенні, надає швидку та невідкладну медичну допомогу; в разі потреби проводить їх ізоляцію. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

Заробітна плата: 
4170.00грн.

Завідувач відділенням, лікар-рентгенолог

Здійснює керівництво структурним підрозділом медичного закладу відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров'я.

Заробітна плата: 
4170.00грн.

Лікар-стоматолог-дитячий

Надавати невідкладну стоматологічну допомогу при гострих запальних процесах, травматичних пошкодженнях, кровотечах.
Повинен вміти проводити терапевтичне лікування, здійснювати при наявності відповідних показань профілактику захворювань у дітей.

Заробітна плата: 
3929.00грн.

Фізичний терапевт

Здійснювати консультативний прийом пацієнтів, проводити обстеження, тестування, визначати функціональний стан та рівень фізичного розвитку хворих.Виконувати реабілітаційні заходи для усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров’я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та самопочуття осіб (дітей та дорослих) з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату, ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними травмами, наслідками неврологічних, серцево-судинних, респіраторних та інших захворю

Заробітна плата: 
3486.00грн.

Лікар-педіатр

Щоденний огляд дітей, проведення протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції, за побічними реакціями/діями лікарських засобів, сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дітей , надання швидкої та невідкладної медичної допомоги хворим , керує роботою середнього медичного персоналу

Лікар - статистик

Здійснює збір, обробку та аналіз інформації в статистичній службі органів управління та установах охорони здоров"я. Складає періодичні та зведені звіти згідно з встановленими статистичними формами. Проводить статистичні та клініко - статистичні дослідження та їх аналіз. Аналізує статистичні показники стану здоров"я населення та діяльності закладів охорони здоров"я; економіки та фінансування охорони здоров"я; підбору та використання кадрів. Здійснює контроль за організацією обліку та звіту в органах та установах охорони здоров"я.

Заробітна плата: 
4361.00грн.

Лікар - нарколог

Проводить обстеження пацієнта щодо стану здоров’я, встановлює (або підтверджує) діагноз, визначає ступінь тяжкості хворобливого процесу, здатність перенести вплив відповідних медичних заходів, використовуючи сучасні діагностичні методи, дозволені для застосування в медичній практиці. Надає консультативну допомогу лікарям інших спеціальностей. Бере участь у роботі установ і громадських організацій, які проводять санітарно-освітню роботу і пропаганду здорового способу життя.

Заробітна плата: 
3486.00грн.

Лікар - дерматовенеролог

Кваліфіковано, своєчасно та у повному обсязі проводити медичне обслуговування пацієнтів із застосуванням сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дерматовенерологічного профілю. Проводити консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей.

Заробітна плата: 
3496.00грн.

Лікар - ендокринолог

Застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих ендокринологічного профілю. Проводити консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей.

Заробітна плата: 
3486.00грн.

Сторінки

Підписатися на dozdniprooda.com.ua RSS

Вхід для зареєстрованих користувачів

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.